1

Turniej Rycerski

 
Ekspozycja


Cennik


Panorama zamku

 

 


LIW CASTLE
HISTORY AND NOWADAYS

Zamek w Liwie (i nie tylko) oczami i soczewkami Michała Kurca

 


www.mazovia.plwww.wegrowliwiec.pl


Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

Planowany Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie będzie zajmował obszar wokół zamku oraz teren wokół niego wpisany do rejestru zabytków ze względu na swoje walory historyczne i krajobrazowe.

Park pozwoli na rozszerzenie działalności dydaktycznej muzeum poprzez adaptację pomieszczeń w odremontowanej piwnicy gotyckiej na lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, teatralne itp. oraz organizację imprez plenerowych. Stworzenie parku przy istniejącym zabytku architektury umożliwi rozwój jego działania w kontekście funkcji turystycznych. Udogodnienia przeznaczone są dla turystyki wszelkiego rodzaju (pole namiotowe i prysznice z sanitariatami) oraz dla coraz mocniej rozwijającej się na Liwcu turystyki wodnej (pomost, wiata, pole namiotów itp.)

W ramach tych działań przewidywane są następujące działania:
I. GOTYCKA WIEŻA BRAMNA:
- odtworzenie części ganku wraz z furtą,  oraz  latryny średniowiecznej na 4. kondygnacji wieży,
- budowa pomostu łączącego  z wieżą taras na piwnicy po gotyckim Domu Dużym,
- częściowa rekonstrukcja mostu zwodzonego),
- wykonanie bramy w wieży z przejściem na most zwodzony z wieży przez furtkę w bramie
- remont i zabezpieczenie murów kurtynowych pozostałych z zamku gotyckiego.

II. PIWNICE PO DOMU WIELKIM /DUŻYM/
- wymiana stropu i podłogi
- osuszenie oraz izolacja ścian i fundamentów (pozioma i pionową),
- ułożenie nowego pokrycia stropu piwnicy oraz wymurowanie ścian i sklepień w piwnicy
-  utworzenie tarasu na piwnicy
- adaptacja części tarasu na scenę teatralną i koncertową 
- winda dla niepełnosprawnych,
- remont i nowa aranżacja wnętrza piwnicy

III. PODZAMCZE
Utworzenie pola namiotowego otoczonego stylizowanym płotem drewnianym (palisadą), z bramą od strony zamku i furtką od strony szosy oraz budynkiem mieszczącym prysznice i sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Przez podzamcze poprowadzony zostanie pomost długości odtwarzający dawny układ przestrzenny zamku i tzw. Przygródka składającego się z kilkunastu obiektów na palach. Stwarza to możliwość odtworzenia  w przyszłości Przygródka (całego lub w znacznej części) jako atrakcyjnie wizualnego zespołu architektonicznego  przeznaczonego na cele dydaktyczne, rekreacyjne i turystyczne.
Ważna dla rozwoju turystyki kajakowej w dorzeczu Liwca jest organizacja przystani wodnej w na terenie Muzeum przylegającym do Liwca na Liwcu.
Obok pływającego pomostu zlokalizowana będzie drewniana wiata chroniąca przed deszczem.


SPODZIEWANE EFEKTY PROJEKTU TO:

1. Stworzenie atrakcyjnego wizualnie zespołu nawiązującego do dawnego układu przestrzennego zamku obronnego książąt mazowieckich w Liwie.
2. Zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej i stworzenie nowych ekspozycji stałych, zapoznających zwiedzających ze zbyt  mało znanymi  dziejami tej części Mazowsza (Ziemi Liwskiej).
2. Utworzenie przestrzeni do działalności edukacyjno- popularyzatorskiej dla młodzieży i dorosłych.
3. Stworzenie stałej bazy do kontynuacji plenerowych imprez kulturalno-artystycznych służących edukacji historycznej oraz promujących Mazowsze w kraju i za granicą, przede wszystkim Turnieju smaków i Turnieju rycerskiego,
4. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i pomnika dziedzictwa kulturalnego, jakim jest zamek w Liwie.
5. Wynikające z powyższego ożywienie ruchu turystycznego na szlakach, do których włączony został zamek: Wielki Gościniec Litewski, Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak Doliny Liwca.
6. Zwiększenie ilości turystów odwiedzających zarówno muzeum zbrojownię jak też imprezy organizowane na jego terenie przynoszące w efekcie wzrost wpływów finansowych.

Wartość zadania inwestycyjnego finansowanego w całości przez Samorząd Województwa  Mazowieckiego to  4 729 120 zł.


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

Rekonstrukcja Zamku z roku 1570


2006 - 2018 © Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności